okörning

Giganews Newsgroups
Subject: okörning
Posted by:  Lars-Erik
Date: Wed, 10 May 2006

Vid manuell konvertering av 1.5 till 1,5 med hjälp av sök/ersätt erhåller
cellen talformat och kan användas i kalkyler.
Om jag spelar in ett makro på samma sätt och därefter kör det, då får cellen
ett textformat och kan ej anvädas i kalkyler.

Hur skall jag göra för att makrot skall fungera lika som manuellt?

Hälsningar
Lars-Erik

Replies