Re: Excel 2003 cellformat efter makrokörning

Giganews Newsgroups
Subject: Re: Excel 2003 cellformat efter makrokörning
Posted by:  Peo Sjoblom (peo.sjobl…@nw^^excelsolutions.com)
Date: Wed, 10 May 2006

Hur ser makrot ut?

--

M.v.h.

Peo Sjoblom

http://nwexcelsolutions.com

"Lars-Erik" <Lars-Er…@discussions.microsoft.com> wrote in message
news:F0ECAB23-C7FA-48CF-8243-5C25984050…@microsoft.com...
> Vid manuell konvertering av 1.5 till 1,5 med hjälp av sök/ersätt erhåller
> cellen talformat och kan användas i kalkyler.
> Om jag spelar in ett makro på samma sätt och därefter kör det, då får
> cellen
> ett textformat och kan ej anvädas i kalkyler.
>
> Hur skall jag göra för att makrot skall fungera lika som manuellt?
>
> Hälsningar
> Lars-Erik

Replies

In response to

okörning posted by Lars-Erik on Wed, 10 May 2006